PRIMA PAGINĂ » Stiri » DAMBOVITA » ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILORCOMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A

de Andrei Oprescu
25 vizualizări

Consiliul de Administratie al COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in
Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 44
din 31.08.2018, prin dl Olaru Marin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in
vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 24.03.2022, in conformitate cu
prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr.31/1990 privind societatile si cele ale Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, convoaca:
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
in sedinta din data de data de 29.04.2022, ora 15.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu,
nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:
O R D I N E D E Z I:
1.Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordina a
Actionarilor – dl Enache George Ionut sa redacteze, sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si
pe seama actionarilor si a societatii orice demersuri necesare in vederea autentificarii acutului aditional
la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A intocmit in baza si cu respectarea
hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.29 din 23.12.2021.
2.Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordina a
Actionarilor – dl Enache George Ionut sa redacteze, sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si
pe seama actionarilor si a societatii orice demersuri necesare in vederea autentificarii acutului aditional
la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A intocmit cu respectarea prevederilor
Hotararii nr. 114 din 27.03.2008 a Consiliului Local Municipal Targoviste.
La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze
toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 19.04.2022.
Conform art. 16 din Actul Constitutiv al Societatii si art. 125 si urmatoarele din Legea societatilor
comerciale nr.31/1990, actionarii societatii vor putea fi reprezentanti in adunarile generale de catre
reprezentantii lor legali sau de catre o persoana pe baza unei imputerniciri pentru adunarea generala in
cauza.
Copii ale hotararilor deliberative ale actionarilor prin care au fost desemnati reprezentantii actionarilor in
AGA vor fi depuse la Societate cu cel putin 48 ore inainte de data adunarii generale.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin mijloace electronice prin intermediul adresei de
mail [email protected], precum si prin corespondenta, in conformitate si dupa procedura reglementata
la art. 44-45 din OUG nr.109/2011.
Materialele supuse dezbaterii adunarii generale pot fi consultate la sediul societatii – Secretariatul
Consiliului de Administratie.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Olaru Marin

Comenteaza

comentarii

Mai multe stiri

Acest website folosește cookies pentru a imbunătații experiența utilizatorilor. Presupunem că esti de acord, însă poți ai opțiuni Accept Află mai multe