CERERILE PENTRU BURSE SOCIALE SE DEPUN PÂNĂ PE 25 SEPTEMBRIE

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Actul normativ care stabilește criteriile de acordare este Hotărârea de Guvern 712/2018. Fiecare elev va primi lunar, pe toata durata cursurilor, suma de 250 lei lunar. Valoarea plafonului maxim de acordare a bursei este de 500 lei/membru de familie în ultimele 3 luni înaintea depunerii cererii, potrivit edupedu. În aceste condiții, anul trecut școlar au aplicat și obținut acest ajutor 32.585 de elevi de liceu. Asta înseamnă că cel puțin 32.585 de familii care au copii la școală au un venit de maximum 500 de lei pe membru. Cererile s-au depus începând cu data de 15 septembrie, iar ultima zi în acre s epot depune este 25 septembrie. În periaoda 26 septembrie-15 octombrie se vor efectua anchetele sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse de către comisii. Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat se va efectua în perioada 25 septembrie-16 octombrie Afișarea pe internet a listei beneficiarilor va fi pe 17 octombrie. Elevii acre se simt nedreptăţiţi şi vor şi respinşi pot depune contestaţii între 18 octombrie şi 21 octombrie, iar reyultatele contestaţiilor le vor putea afla în periaoda 22 octombrie-25 octombrie. Criteriul principal pentru ca elevul să primească bursa socială este ca venitul brut lunar pe membru de familie realizat în lunile iunie 2020, iulie 2020 și august 2020 să nu fie mai mare de 500 lei/lună. Documentele care atestă venitul sunt următoarele:

  • Adeverinţe de venit de la locul de muncă al părinţilor sau
  • Declaraţie pe proprie răspundere că nu au niciun venit, însoţită de adeverinţă de la primărie din care să rezulte suprafaţa de pământ deţinută sau lipsa ei – formular tipizat obţinut de la primărie.

Text: Alte documente acre pot fi solicitate sunt: Copie după certificatele de naştere sau C.I./B.I. ale părinţilor şi fraţilor, adeverinţe din care să rezulte că fraţii/surorile sunt elevi/studenţi, eliberate de instituţiile de învăţământ unde studiază aceştia, copie a certificatului de deces al părintelui, pentru elevii orfani, adeverinţă din care să rezulte media generală a clasei a VIII-aşi numărul de absenţe nemotivate, eliberată de şcoala de provenienţă – numai pentru elevii din clasa a IX-a, copie după Certificatul de revoluţionar al părintelui, dacă este cazul, adeverinţa medicală a elevului– dacă este cazul, pentru bolile prevăzute de lege (informaţii suplimentare la secretariat), cerere tip , anchetă socială făcută de primărie şi copie după C.I./B.I.al elevului care solicită bani de liceu.

Comenteaza

comentarii

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Cele mai citite

Utile

Evenimente

Recomandarile redactiei

Ultimele stiri