PRIMA PAGINĂ » Stiri » DAMBOVITA » Lansarea proiectului „Masuri integrate pentru o dezvoltare sustenabila”

Lansarea proiectului „Masuri integrate pentru o dezvoltare sustenabila”

de Andrei Oprescu
75 vizualizări

Direcția de Asistență Socială Târgoviște, în calitate de lider de parteneriat, alaturi de Municipiul Targoviste avand calitatea de partener 1, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita avand calitatea de partener 2, Societatea Nationala de Cruce Rosie avand calitatea de partener 3, Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Targoviste avand calitatea de partener 4, Scoala Gimnaziala „Prof. Paul Banica” Targoviste avand calitatea de partener 5, Scoala Gimnaziala „Radu Cel Mare” Targoviste avand calitatea de partener 6, Scoala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu” Targoviste avand calitatea de partener 7, Scoala Gimnaziala „Smaranda Gheorghiu” Targoviste avand calitatea de partener 8, implementează proiectul „Masuri integrate pentru o dezvoltare sustenabila”, cod SMIS: 154652, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii”, Obiectivul tematic 9 “Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare”, Prioritatea de investitii 9.vi “Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii”, Obiectivul specific 5.1 “Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. ”

Contractul de finanțare a fost încheiat cu MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, pe de o parte, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN – REGIUNEA SUD–MUNTENIA și DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TÂRGOVIŞTE, în calitate de beneficiar al finanțării.

Valoarea totală a proiectului este de 7.225.666,61 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 7.070.662,88 lei.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala în zonele urbane marginalizate din Municipiul Targoviste si îmbunatatirea calitatii vietii acestora, cresterea coeziunii sociale, îmbunatatirea mediului de viata si cresterea economica în teritoriul SDL.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS.1. Sprijinirea unui numar de 500 persoane defavorizate in vederea accesului pe piata muncii, prin furnizarea de servicii de informare, consiliere, mediere, formare profesionala si participarea la stagii de ucenicie;

OS.2. Dezvoltarea serviciilor existente in domeniul culturii si traditiilor locale, existente pe plan local, prin operationalizarea centrului multifunctional, situat in Calea Ploiesti;

OS.3. Dezvoltarea serviciilor destinate varstnicilor si persoanelor defavorizate, existente la nivelul Municipiului Targoviste, prin operationalizarea centrului social integrat pentru persoane varstnice si cantina de ajutor social, amenajat prin POR/722/9/1/1;

OS.4. Furnizarea de servicii sociale, socio-medicale si medicale, unui numar de 800 persoane defavorizate, din Municipiul Targoviste, prin intermediul unor echipe mobile multifunctionale;

OS.5. Furnizarea de produse alimentare si nealimentare unui numar de 100 persoane defavorizate, care locuiesc pe raza Municipiului Targoviste, sub forma de donatie, prin operationalizarea unui magazin social;

OS.6. Distribuirea de pachete suport cu articole de imbracaminte si incaltaminte, unui numar de 140 de copii prescolari si anteprescolari, care provin din familii defavorizate, din Municipiul Targoviste, in vederea cresterii accesului si participarii la educatia timpurie;

OS.7. Furnizarea de masuri de sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii unui numar de 200 de copii, care provin din familii defavorizate, din Municipiul Targoviste, prin participarea la programul de tip „Scoala dupa Scoala”;

OS.8. Furnizarea de masuri de sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, unui numar de 60 de persoane defavorizate, din Municipiul Targoviste, prin participarea la programul de tip „A doua sansa”;

OS.9. Desfasurarea unei campanii de informare, constientizare si responsabilizare a cetatenilor Municipiului Targoviste, cu privire la pastrarea curateniei, utilizarea infrastructurii si a spatiului public;

OS.10. Furnizarea unui program de consiliere si elaborarea unui regulament de ordine interioara pentru categoriile sociale dezavantajate, din teritoriul SDL, in vederea in vederea asigurarii unor conditii optime de locuit.

OS.11. Organizarea unui numar de 20 de intalniri de informare si constientizare a fenomenului de discriminare pe piata muncii, din scoli si institutii publice, in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor, la care vor participa cei 200 membrii ai grupului tinta.

Durata de implementare a proiectului este de 13 luni, din 29/11/2022 până in 31/12/2023.

Locul de implementare: teritoriul SDL (Municipiul Targoviste)

Informații suplimentare se pot obține la:

Direcția de Asistența Socială Târgoviște

Marcela Iordache, tel. 0731023859,

email: [email protected]

Mai multe stiri

Acest website folosește cookies pentru a imbunătații experiența utilizatorilor. Presupunem că esti de acord, însă poți ai opțiuni Accept Află mai multe