CUM SE VOR ÎNCHEIA SITUAŢIILE ŞCOLARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ministerul Educației a adus precizări privind modalitățile de încheiere a situației școlare. Documentul arată că pentru învățământul ante-preșcolar și preșcolar nu este cazul încheierii situației, dar activitățile cadrelor didactice continuă și acestea mențin legătura cu copiii. Înînvăţământul primar există patru situaţii pentru încheierea situaţiei şcolare.

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al II-lea, se încheie situația școlară semestrială cu aceste calificative.

Situația 2: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online.

Situația 3: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, al doilea calificativ pentru semestrul al II-lea va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul semestru.

Situația 4: Dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea, media anuală devine media semestrului I.

Situaţia este puţin diferită pentru învățământul gimnazial și liceal, postliceal și profesional:. Aici sunt cinci situaţii de luat în calcul.

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea, se încheie media cu aceste note.

Situația 2: Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online, pentru a doua notă

Situația 3: Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, a doua notă pentru semestrul al II-lea va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.

Situația 4: Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea media anuală devine media semestrului I

Situația 5: Dacă media din primul semestru este mai mică decât 5, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine media anuală (ca la examenul de corigență).

Comenteaza

comentarii

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Recomandarile redactiei

Ultimele stiri