PRIMA PAGINĂ » BREAKING NEWS » HOTĂRÂREA NOILOR REGULI IMPUSE ÎN PANDEMIE

HOTĂRÂREA NOILOR REGULI IMPUSE ÎN PANDEMIE

de Andrei Oprescu
154 vizualizări

HOTĂRÂRE nr. 20 din 25.03.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de

COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care

se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,

în contextul pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de

urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 24.03.2021,

realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,

precum și propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la

țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei

asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,

luând în considerare propunerile Grupului de Suport Tehnico-Științific privind

Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase pe teritoriul României referitoare la măsurile

necesar a fi adoptate pentru limitarea răspândirii virusului,

ținând cont de creșterea constantă a numărului de cazuri noi de infectare cu

virusul SARS-Cov-2, creștere determinată în principal de circulația virusului pe teritoriul

național fapt care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a

unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,

în contextul necesității de menținere a condițiilor socio – economice necesare

desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea unui

nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al

Situațiilor de Urgență

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 43 alin.

(1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu

modificările și completările ulterioare, ale art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr.

136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în

situații de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de

Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și

Pagina 2 din 3

completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014

privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații

Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se propune modificarea și completarea măsurilor adoptate pentru

prevenirea răspândirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile

pe perioada stării de alertă, după cum urmează:

a) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în

afara locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în

ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de

locuitori, până la ora 2000

, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea

măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la

1.000 de locuitori.

b) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în

afara locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în

ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 2000 pe întreaga

durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată

în ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută

la lit. a).

c) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității

operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații

închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată

în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000

de locuitori, până la ora 1800 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea

măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

d) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității

operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații

închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată

în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 1800 pe

întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență

scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la lit. c).

e) Suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în

domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în

ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii

încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

f) În perioadele 03.04-04.04.2021 și 01.05–02.05.2021 se permite circulația

persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 2000-0200 pentru

deplasarea și participarea la slujbele religioase.

Pagina 3 din 3

g) În datele de 27.03.2021 și 28.03.2021 se permite circulația persoanelor în

afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 1800-22

00 pentru deplasarea și participarea

la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.

Art.2 – Prin excepție de prevederile art. 1, lit. c) și d), în intervalul orar 1800-

0500

, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate

de livrare la domiciliu.

Art.3 – Se abilitează ministerele de resort să modifice ordinele comune care

reglementează condițiile de desfășurare a activității operatorilor economici pentru

limitarea răspândirii COVID-19, în sensul stabilirii concrete a numărului maxim de

persoane cărora le este permis simultan accesul în interiorul incintelor acestora raportat

la suprafața obiectivelor.

Art.4 – (1) Prin ”incidența cumulată în ultimele 14 zile” se înțelege incidența

cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a

zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin raportare la numărul de persoane

din fiecare localitate, actualizat săptămânal de Direcția pentru Evidența Populației și

Administrarea Bazelor de Date.

(2) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate în

aplicația „corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la

ora 10:00, pe platforma „alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei de incidență conform

formulei de la alin. (1).

Art.5 – Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat

pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România

din acestea, prevăzută în anexă.

Art.6 – Anexa la Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Național pentru

Situații de Urgență, modificată prin Hotărârea nr. 18 din 18.03.2021, se modifică și se

înlocuiește cu lista prevăzută în anexa.

Art.7 – Începând cu data prezentei hotărâri, măsurile ce vizau persoanele care

sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord prevăzute în Hotărârea

Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 9 din 11.02.2021, își încetează

aplicabilitatea.

Art.8 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului

Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine

și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Mai multe stiri

Acest website folosește cookies pentru a imbunătații experiența utilizatorilor. Presupunem că esti de acord, însă poți ai opțiuni Accept Află mai multe